You are here: Home

Voorstelling

Het IPSWICH-project is een tweejarig onderzoek in het kader van het BRAIN-be programma van Belspo met het oog op het wetenschappelijk ondersteunen van de strategieën van de federale overheid inzake specifieke maatschappelijke uitdagingen, zoals die van de werkende armen. IPSWICH staat voor In-work Poverty and Shifts in Work, Income, and the Composition of Households, ofwel "werkende armen en veraderingen in werk, inkomen, en de samenstelling van gezinnen".

Hoewel het aandeel armen onder werkenden (de 'working poor') in België laag is in internationaal opzicht, wil het beleid inzicht krijgen in de achtergrond van de werkende armen, en in de factoren die het niveau in België laag houden. Het onderzoeksteam heeft die vragen proberen te beantwoorden vanuit de expertise van de partners in het consortium, een samenwerking tussen de KU Leuven (HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, Faculteit Economie en Bedrijfskunde), de Universiteit Antwerpen (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck), en de ULB (Solvay Brussels School of Economics and Management).

Op deze pagina's vindt u een samenvatting en aanbevelingen voor het beleid, alsook meer achtergrond in het theoretisch kader en in de publicaties, en ten slotte de presentaties die op de slotconferentie werden voorgesteld.

Contact: Sem Vandekerckhove