U bent hier: Home / Onderzoek / thema / Armoede en maatschappelijke integratie

Armoede en maatschappelijke integratie

description Publicaties weergevenchevron_right


Dit onderzoeksthema omvat ten eerste het algemeen armoedebeleid en statistische kennisontwikkeling rond inclusie. Armoede en sociale uitsluiting zijn maatschappelijke processen die beïnvloed worden door beleidsstrategieën zoals activering, sociale bescherming. We onderzoeken de samenhang tussen armoedebestrijding en het algemeen economisch en sociaal beleid bijvoorbeeld kinderarmoede, dak- en thuisloosheid, sociale investeringen. Het armoedebeleid wordt hier bestudeerd vanuit een vogelperspectief, op Vlaams, Belgisch en EU-niveau. Een tweede focus is ‘Empowerment’ een belangrijk paradigma voor armoede, sociale uitsluiting en moderne zorg. Naast opvolging van de theoretische ontwikkelingen over dit paradigma werken we actief aan de doorvertaling van empowerment in de praktijk (bv. methodieken, (meet)instrumenten), in het beleid en in onderzoek (bv. empowerende academische werkplaats). Centrale onderzoeksvragen zijn: Hoe kan hulp- en dienstverlening maatschappelijk kwetsbare personen en groepen (bv. mensen in armoede, dak- en thuislozen, OCMW-cliënten, kwetsbare jongeren en ouderen, mensen met een beperking) versterken en beter verbinden met hun omgeving en de samenleving? Wat vraagt dit van de betrokken organisaties? En hoe kunnen de diverse overheden dit ondersteunen en faciliteren?

Contactpersoon: Tine Van Regenmortel

Korte voorstelling