HIVA-KU Leuven > Publicaties > Publicatie > Grenzen vergaan, afstanden blijven bestaan

Grenzen vergaan, afstanden blijven bestaan

Een onderzoek naar de internationalisering in de bouwsector in België en Nederland

De bouwsector is lange tijd een sector gebleven waar vooral binnenlandse ondernemingen de dienst uitmaakten. Sinds enkele jaren doet de internationalisering haar intrede in de sector. Multinationale ondernemingen nemen lokale bedrijven over, dingen mee naar aanbestedingen in het buitenland of sturen hun werknemers naar werven in andere landen. ‘Andere meesters, andere wetten?’, is de vraag die dan opduikt. In dit boek wordt onderzocht of en welke effecten de internationalisering in de bouwsector heeft op de kwaliteit van de arbeid. Daartoe werd onderzoek verricht in België en Nederland. Uit de conclusies blijkt dat internationalisering de kwaliteit van de arbeid niet onmiddellijk negatief beïnvloedt. Toch gaat internationalisering gepaard met een aantal ontwikkelingen die op hun beurt wel degelijk een bedreiging inhouden voor de kwaliteit van de arbeid.1997, Dorette Corbey, Dirk Malfait, Ignace Pollet, Ilse Stevens & Geert Van Hootegem
Leuven/Brussel: HIVA/CCHB
144 p., ISBN 90-5550-141-7
publicatienr. 558a
€ 12.39

bestel deze publicatie