HIVA-KU Leuven > Publicaties > Publicatie > Doorlichting van het ontwikkelingseducatie programma Kleur Bekennen

Doorlichting van het ontwikkelingseducatie programma Kleur Bekennen

Kleur Bekennen (KLB) is een programma dat mondiale vorming (MOVO) in het onderwijs wil promoten en stimuleren. Het is ontstaan in 1997 als een initiatief van de toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking. KLB kadert in een samenwerking van de BTC met de federale overheid, de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het Brussels Gewest. KLB betrekt talrijke NGO’s en educatieve organisaties als aanbieders van MOVO.

Het programma KLB is sinds het ontstaan in 1997 enorm geëvolueerd en het beleidsplan 2000-2003 liep af in de periode van de evaluatie. Dit vormde een concrete aanleiding voor de opdracht van de doorlichting die materiaal aanreikte voor de onderbouwing van de keuzes en prioriteiten in het nieuwe beleidsplan.

De hoofddoelstellingen van de opdracht werden als volgt vastgesteld: (1) een doorlichting van de structurele werking van KLB en (2) de analyse van de effectiviteit van KLB. Het eindrapport werd gebaseerd op diverse onderzoeksdaden: documentstudie, enquête, focusgroepen voor de toetsing van conclusies en het ontwerp van aanbevelingen en een validatieseminarie.2004, Corina Dhaene, Johan Stessens & Tie Roefs
Leuven: HIVA
publicatienr. 1110

Dit is een intern rapport.