HIVA-KU Leuven > Publicaties > Publicatie > De actieve welvaartsstaat en de werkers van het elfde uur

De actieve welvaartsstaat en de werkers van het elfde uur

Arbeid als antwoord op sociale uitsluiting

De actieve welvaarsstaat is geen toekomstmuziek meer. Ze is in volle wording. Na de diepe tewerkstellingscrisis van de voorbije kwarteeuw zijn steeds meer westerse landen resoluut hun stelsels van sociale bescherming en arbeidsmarktbeleid aan het integreren in een ‘nieuw sociaal contract’. In de toekomst zal het pad naar sociale (her)integratie meer lopen via arbeid (in ruime zin), en minder via loutere inkomensherverdeling. Een vergelijking van buitenlandse voorbeelden leert tegelijk dat dit sociaal contract op zeer verschillende manieren vorm krijgt. Daaruit kunnen we lessen trekken voor het beleid terzake in België en Vlaanderen. Wat zijn de premissen en hoofddoelstellingen van de aanpak in andere landen? Hoe verhouden de diverse doelgroepen (langdurig werklozen, jongeren, bijstandscliënteel, …) zich tegenover elkaar? Welke diensten krijgen de betrokkenen aangeboden? Welk financieel en juridisch statuut hebben ze? Welke effecten kunnen geobserveerd worden? Hoe is de evaluatie en monitoring georganiseerd? Toetssteen van de actieve welvaartsstaat zijn de ‘werkers van het elfde uur’: de langdurig werklozen en het cliënteel van de bijstand. Voor hen zijn er twee soorten actieve welvaartsstaat: één die nog meer uitsluit en één die hen de hand reikt. Welke kant gaat ons land op?2001, Ides Nicaise
Antwerpen: Standaard Uitgeverij
96 p., ISBN 90-34-11297-7
publicatienr. 727
€ 9.54

bestel deze publicatie