HIVA-KU Leuven > Over HIVA > Ons Team > Monique Ramioul

Monique Ramioul

Monique Ramioul

monique.ramioul@kuleuven.be

+32 (0)16 32 43 63


functie hoofd onderzoeksgroep
opleiding doctor in de sociale wetenschappen
bio Monique Ramioul (1960) werkte van 1985 tot 1990 als onderzoeker aan de afdeling arbeids- en organisatiesociologie van het Departement Sociologie van de K.U.Leuven. Daarna werkte zij tot 1995 als adviseur bij de Stichting Technologie Vlaanderen - SERV, waar zij vooral onderzoek verrichtte over de impact van technologische innovatie, uitbesteding, flexibiliteit en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. In 1995 keerde zij terug naar de universiteit naar het Steunpunt Werkgelegenheid Arbeid en Vorming waar ze mee verantwoordelijk was voor de jaarlijkse rapportering over de Vlaamse arbeidsmarkt. Tussen 1999 en 2000 werkte zij als adviseur op de Unit Policy and Program Evaluation van DG Information Society (EC).

Sinds 2000 is ze als onderzoeksleider verbonden aan de onderzoeksgroep arbeid en organisatie. Monique Ramioul is voornamelijk betrokken in Europees onderzoek over veranderingen in werk. Tussen 2001 en 2004 coördineerde ze STILE (www.stile.be), een project binnen het Europese vijfde kaderprogramma over de vernieuwing van arbeidsmarktstatistieken en -indicatoren. Tussen 2005 en 2009 was ze de coördinator van WORKS, Work Organisation and Restructuring in the Knowledge-based Society (www.worksproject.be). Dit was een Geïntegreerd Project in het zesde kaderprogramma van de EU. Hierbij waren 17 onderzoeksinstellingen uit heel Europa betrokken. Voorts was zij co-promotor van KEROSINE een IWT-SBO (2006-2010). Op dit moment is ze één van de kernpartners in het zevende kaderprogramma-project WALQING (www.walqing.eu). Dit project gaat na in welke mate ‘nieuwe jobs’ ook ‘goede jobs’ zijn.

Haar onderzoek gaat over organisatieveranderingen, zoals uitbesteding en veplaatsing van werk, internationalisering, de vergroening van jobs enz. Centraal staan de veranderingsprocessen en de impact op de tewerkstelling, op de inhoud en de kwaliteit van het werk, op de vereiste competenties, op de flexibiliteit enz. Dit onderzoeksdomein wordt voornamelijk in Europees comparatief perspectief uitgebouwd en behelst zowel kwantitatieve analyses als kwalitatieve onderzoeksmethodieken. De onderzoekservaring van Monique Ramioul betreft zowel het management en de coördinatie van grootschalige internationale projecten, het managen van een onderzoeksteam als expertise in onderzoek op het vlak van arbeid en organisatie.
publicaties (Lirias) Overzicht publicaties vanuit KU Leuven databank Lirias
publicaties
onderzoeksprojecten