HIVA-KU Leuven > Onderzoek > Onderzoeksproject > Ruimtegebruik, economische expansie en NIMBY

Ruimtegebruik, economische expansie en NIMBY

Werkgevers ervaren dat wanneer bedrijven hun activiteiten uitbreiden of nieuwe activiteiten wensen te ontwikkelen op een bepaalde locatie dit vaak op weerstand botst vanuit de lokale gemeenschap. In dit onderzoek wordt een beknopt overzicht gemaakt van de regelgeving en processen met betrekking tot ruimtegebruik en economische expansie in Vlaanderen. Daarnaast worden de verschillende stakholders en hun handelingsperspectieven in kaart gebracht. Op basis hiervan worden opportuniteiten en trade-offs geïdentificeerd voor toekomstige dialoog.

opdrachtgever

Business & Society Belgium

looptijd

13 december 2010 - 30 april 2011

onderzoeksleider

publicaties: