U bent hier: Home / Nieuws

HIVA nieuws

How To Act? Implementation and Evolution of the PES Conductor Role: The Belgian PES in Flanders as a case study
Het rendement van opleidingen in het Beleidsdomein 'Werk'. Een conceptuele analyse en ontwikkeling van een meetmodel.
Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma
Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbele handicap overwonnen wordt - maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten
Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma
Jobkwaliteit in België in 2015 - Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015 (Eurofound)
Onderzoek in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen komt op gang
European Labour Mobility Congress - presentatie en interview beschikbaar
Voorstel tot wijziging van de EU-wetgeving omtrent de coördinatie van de sociale zekerheid en de voorschriften in verband met de detachering van werknemers
Staat van de verzorgingsstaat – L’Etat de l’état-providence
De implementatie van een preventiestrategie psychosociale risico’s
Lessen uit 10 organisatiecases - Samenvatting
Dynamiek op de arbeidsmarkt: grote regionale verschillen
EZA Seminary "Money talk" - Presentations now available
Money talk: comparing and discussing good criteria for disclosure of financial business information to employee representatives in europe
Tewerkstellingsstimuli voor doelgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Analyse van het koppelen van de “doelgroepenmaatregelen” RSZ en RVA, DIBISS (RSZPPO) en POD MI
An evaluation framework for moving towards more cost-effective housing policies
HIVA werkte mee aan concept van de Antwerp Children’s Zone
Proficiat, doctor Liesbeth Van Parys!
Onderzoekers van het Steunpunt Wonen geven in Vlaams Parlement reactie op ‘Conceptnota private huur’
InGRID Newsflash - results call for visiting grants; call autumn school; final conference
HIVA doet opnieuw mee aan Zuiddag 2016
Het gebruik van economische werkloosheid in Vlaanderen: tijdelijke of blijvende bescherming tegen ontslag?
Detachering naar België vanuit andere EU-lidstaten. Wat we zelf meten, meten we beter?
DE GIDS | SEPTEMBER 2016