U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws items / Het rendement van opleidingen in het Beleidsdomein 'Werk'. Een conceptuele analyse en ontwikkeling van een meetmodel.

Het rendement van opleidingen in het Beleidsdomein 'Werk'. Een conceptuele analyse en ontwikkeling van een meetmodel.

Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma

Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma

Samenvatting

Via het Beleidsdomein Werk wordt een breed gamma van opleidingen aangeboden aan werkzoekenden, werknemers en ondernemers. De aanbieders zijn in dit geval VDAB en SYNTRA Vlaanderen. De overheid heeft er belang bij om inzicht te hebben in de effectiviteit en efficiëntie van de opleidingen, om te kunnen beslissen over het al dan niet verder gaan met het gevoerde beleid (en op welke manier). De realiteit is echter zo dat we op dit moment weinig weten over de effectiviteit en efficiëntie van opleidingen in het domein Werk.

Dit rapport is bedoeld om de overheid en de aanbieders van opleidingen in het beleidsdomein Werk inzicht te geven in het meten van de effectiviteit en efficiëntie van opleidingen. Eerst bieden we inzicht in het rendement van opleidingen. Rendement kan bekeken worden vanuit verschillende perspectieven (de persoon die de opleiding gevolgd heeft, het bedrijf dat personen die opleiding gevolgd hebben rekruteert of wil rekruteren, de overheid en de samenleving). Daarna gaan we in op de rendementsmetingen die nu uitgevoerd worden door VDAB en door SYNTRA Vlaanderen. We zien dat de huidige rendementsmetingen beperkt zijn. Door op een gepaste manier gebruik te maken van goede methoden voor effectiviteits- en efficiëntie-analyse kan met de beschikbare data veel meer inzicht gekregen worden in het rendement van de opleidingen dan nu het geval is. Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare methoden.
De kwaliteitsaspecten die in het oog moeten worden gehouden bij registratie en dataverzameling worden eveneens behandeld. Omdat het interessant kan zijn om (ad hoc) bijkomende data te verzamelen om een aantal aspecten van rendement op een meer diepgaande manier te bekijken, geven we ook zicht op indicatoren en meetinstrumenten die hiervoor gebruikt kunnen worden. Het opzetten van een goede effect- of efficiëntiemeting vereist dat op een systematische manier een aantal keuzes gemaakt worden. Hiervoor bieden we een stappenplan. Het rapport eindigt met een aantal globale aanbevelingen om ervoor te zorgen dat er een goed fundament is voor rendementsmetingen.

Rapport

Auteurs

  • Katleen De Rick, onderzoeksleider
    KU Leuven, HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
    T +32-16-323122
    katleen.derick@kuleuven.be
  • Deni Mazrekaj (KU Leuven - LEER)
  • Kristof De Witte (KU Leuven - LEER)