U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws items / Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbele handicap overwonnen wordt - maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten

Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbele handicap overwonnen wordt - maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten

Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma

Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma

Samenvatting

De jongste tien jaar is het aantal personen in arbeidsongeschiktheid gestegen. Om het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid in te perken, sloegen de betrokken actoren (RIZIV, VDAB, GTB en de ziekenfondsen) de handen in elkaar om personen in arbeidsongeschiktheid, op vrijwillige basis, zo snel mogelijk terug naar werk te leiden.

Vanaf 2009 werden een reeks van samenwerkingsinitiatieven genomen tussen de ziekteverzekering, RIZIV, de ziekenfondsen (VI’s), en de Vlaamse partners voor arbeidsbemiddeling en opleiding, VDAB en GTB. Hierbij engageerden de VDAB en GTB zich om, via oriëntering, begeleiding en opleiding, personen in arbeidsongeschiktheid op vrijwillige basis naar werk toe te leiden, in nauwe samenwerking met de VI’s en de betrokkenen zelf. In ruil voorzag het RIZIV in een extra financiering van zowel de oriëntering als de opleiding. Voorliggend onderzoek maakt een balans op van de kosten en de baten van dit samenwerkingsakkoord, en dan voornamelijk de periode 2013-2014.

Tevens wordt via interviews met de voornaamste stakeholders maar ook met een aantal cliënten die participeren aan de integratietrajecten, een kwalitatieve inschatting gemaakt van de knelpunten en opportuniteiten verbonden aan re-integratietrajecten van personen in arbeidsongeschiktheid.

Rapport

Auteurs