HIVA-KU Leuven

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving

Over HIVA

Het HIVA is gespecialiseerd in wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Het HIVA is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling en is verbonden aan de KU Leuven.

Onderzoek

Toegepast en beleidsgericht onderzoek is onze belangrijkste hefboom. De expertise van het HIVA omvat de onderzoeksthema’s:

Het HIVA is actief betrokken bij tien Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de Vlaamse regering.

Het HIVA is eveneens titularis van drie onderzoeksleerstoelen.