HIVA-KU Leuven > Activities > Levenslang leren: tweede kans of extra kans?

Levenslang leren: tweede kans of extra kans?

woensdag 23 mei 2012

Topic

  • Een gezamenlijk seminarie van Steunpunt SSL en het LLL2010 consortium.

    Vlaanderen doet het in de internationale rankings niet slecht wat opleidingen voor volwassenen betreft. Dat geldt zeker voor het volwassenenonderwijs en voor de VDAB. Het aanbod is uitgebreid en ‘levensbreed’. En in tegenstelling tot het initieel onderwijs is de sociale ongelijkheid in de Vlaamse volwasseneneducatie niet zo groot. In welke mate biedt ze een tweede kans voor vroege schoolverlaters ? Waar zijn er nog hiaten ? En welke effecten op loopbanen kan je verwachten ?

    Dit seminarie zal zeker niet het ultieme antwoord bieden op deze complexe vragen. Maar het brengt wel een primeur van de resultaten van een paar belangrijke recente onderzoeksprojecten. Binnen het steunpunt SSL wordt reeds jaren onderzoek gevoerd naar het verband tussen sociaal kapitaal, deelname aan naschoolse opleidingen en de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters. En in het kader van het afgesloten LLL2010 onderzoek zijn heel wat internationale analyses verricht naar participatie aan levenslang leren.

    Meer info en (gratis) inschrijven