HIVA-KU Leuven > Activities > Studiedag De private huurmarkt: één van de pijlers voor goed en betaalbaar wonen?

Studiedag De private huurmarkt: één van de pijlers voor goed en betaalbaar wonen?

dinsdag 15 mei 2012

Topic

 • Deze studiedag is een organisatie van het Steunpunt Wonen in samenwerking met het Agentschap Wonen-Vlaanderen.


 • Het aandeel van de private huurmarkt in de Vlaamse woningmarkt is sedert de Tweede Wereldoorlog stelselmatig achteruitgegaan. Uit vroeger onderzoek weten we dat de private huurmarkt in toenemende mate gezinnen met een laag inkomen huisvest en dat de kwaliteit van de woningen wel is verbeterd, maar minder goed blijft dan gemiddeld.

  De afgelopen jaren voerde het Steunpunt Ruimte en Wonen diverse studies uit om een nog beter beeld te krijgen van de problematiek op de private huurmarkt.

  • Vooreerst werpen de jaarlijkse resultaten van de EU-SILC-enquête in de periode 2004-2009 nieuw licht op de evolutie op de Vlaamse woningmarkt en in het bijzonder ook de huurmarkt.
  • Verder levert de databank van de federale overheid waarin gegevens over geregistreerde huurcontracten zijn opgenomen, heel wat nieuwe informatie over de huurprijzen.
  • Ook werden evaluaties uitgevoerd van bestaande beleidsinstrumenten. Daarbij werd onder meer gekeken naar de rol van de gemeenten bij de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van woningen. Ter voorbereiding van mogelijke nieuwe beleidsmaatregelen ging het Steunpunt na hoe een stelsel van richthuurprijzen in Vlaanderen vorm kan krijgen.

  Tijdens deze studiedag worden de resultaten van deze studies bekendgemaakt en wordt hierover het debat aangegaan met het ruime publiek. De studiedag kadert mee in de voorbereiding van het Vlaamse woonbeleidsplan. Aan de orde is de vraag welke rol de private huurmarkt heeft te vervullen in een beleid dat gericht is op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Kan en moet de private huurmarkt één van de pijlers zijn voor goed en betaalbaar wonen? En hoe kan de Vlaamse overheid daartoe bijdragen?


 • Programma en meer informatie