HIVA-KU Leuven > Publications > Publication > Op zoek naar huurwoningen

Op zoek naar huurwoningen

Onderzoek naar de betaalbaarheid en de kwaliteit van het wonen op de private huurmarkt en naar een gepast beleid

Volgens de Belgische grondwet heeft iedereen het recht op een woning naar eigen keuze, van een goede kwaliteit, tegen een betaalbare prijs, in een goede woonomgeving en met woonzekerheid. De laatste jaren wordt meer en meer aangeklaagd dat dit recht voor veel gezinnen wordt geschonden. Dit was het uitgangspunt van het ACW-project ‘Betaalbaar wonen’. Binnen dit project vroeg het ACW aan het HIVA om de problemen op de private huurmarkt te duiden en na te gaan welke beleidsmaatregelen een gepast antwoord kunnen bieden.

In dit onderzoek proberen we deze problemen te objectiveren op basis van cijfermateriaal en resultaten van bestaand onderzoek. Tevens gaan we aan de hand van de economische theorie na hoe de woningmarkt functioneert en wat de effecten van beleidsmaatregelen daarop kunnen zijn. Verder beschrijven we welk huurprijs- en kwaliteitsbeleid de Vlaamse en de federale overheid momenteel voeren en hoe dit kan worden bijgestuurd. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het stelsel van de huursubsidie. Tot slot formuleren we een aantal beleidsaanbevelingen die moeten bijdragen tot een betere realisatie van het recht op wonen op de private huurmarkt.2004, Sien Winters & An Marchal
Leuven: HIVA
176 p., ISBN 90-5550-371-1
publicatienr. 903
€ 13

order this publication